Ana Bucik: A Slovenian Skiing Star with a Passion for Inspiring Young Athletes

In a recent episode of the Skiing is Believing podcast, hosts Alan and Matt had the pleasure of sitting down with Slovenian skiing sensation Ana Bucik Jogan to discuss her remarkable success in various disciplines. One notable achievement they highlighted was Ana’s podium finish at the Alpine Combined World Cup in 2018.

The conversation also delved into the state of ski racing in Slovenia and the ongoing triumphs of Slovenian athletes on the international stage. However, one striking fact emerged – the lack of interest among young people in the country to pursue a career in ski racing. Ana expressed her desire to change this and ignite a passion for the sport among the younger generation.

Throughout the podcast, Ana also shared her plans for the coming months, emphasizing her determination to bounce back from a relatively subpar performance in the 2023/24 season. She hopes to achieve outstanding results and make a strong comeback.

One particularly memorable moment discussed was Ana’s FIS World Cup debut at the age of just 16, which took place on her home snow in Maribor in 2010. She described the experience and the immense pressure she felt representing her country in front of a home crowd.

Listeners are encouraged to share their thoughts on the episode with Matt and Alan. They can reach out to the Skiing is Believing podcast team on Instagram (@skiingisbelievingpodcast) or by email ([email protected]).

Ana Bucik continues to shine as a talented and dedicated athlete, not only pursuing her own aspirations but also working to inspire a new generation of ski racers in Slovenia. Her drive and passion are truly admirable, and it is exciting to see what she will accomplish in the seasons to come.

Een recente aflevering van de podcast Skiing is Believing, gepresenteerd door Alan en Matt, was gewijd aan het interviewen van de Sloveense ski-sensatie Ana Bucik Jogan. In het gesprek werd onder andere gesproken over haar opmerkelijke succes in diverse disciplines, waarbij haar podiumplaats in de Alpine Combined World Cup van 2018 werd benadrukt.

Daarnaast werd ook de stand van zaken in de skiracesport in Slovenië besproken, evenals de voortdurende successen van Sloveense atleten op internationaal niveau. Een opvallend feit dat naar voren kwam, was echter het gebrek aan interesse onder jongeren in het land om een carrière in de skiracesport na te streven. Ana gaf aan dat ze dit wil veranderen en een passie voor de sport wil aanwakkeren bij de jongere generatie.

Gedurende de podcast deelde Ana ook haar plannen voor de komende maanden, waarbij ze benadrukte dat ze vastberaden is om terug te komen van een relatief mindere prestatie in het seizoen 2023/24. Ze hoopt uitstekende resultaten te behalen en sterk terug te komen.

Een bijzonder memorabel moment dat werd besproken, was Ana’s debuut in de FIS World Cup op slechts 16-jarige leeftijd, dat plaatsvond op haar thuisbaan in Maribor in 2010. Ze beschreef de ervaring en de enorme druk die ze voelde om haar land te vertegenwoordigen voor een thuispubliek.

Luisteraars worden aangemoedigd om hun gedachten over de aflevering te delen met Matt en Alan. Ze kunnen contact opnemen met het team van de Skiing is Believing podcast via Instagram (@skiingisbelievingpodcast) of per e-mail ([email protected]).

Ana Bucik blijft schitteren als een getalenteerde en toegewijde atlete, die niet alleen haar eigen ambities nastreeft, maar ook werkt aan het inspireren van een nieuwe generatie skiracers in Slovenië. Haar drive en passie zijn echt bewonderenswaardig en het is opwindend om te zien wat ze in de komende seizoenen zal bereiken.