Anders Backe Breaks World Record for Fastest Backwards Downhill Skiing

Norwegian skier Anders Backe has made history by reclaiming the world record for the fastest speed downhill skiing backwards. This impressive achievement comes after Switzerland’s Elias Ambüehl had set the previous record in 2017.

Backe’s record-breaking attempt took place at the Vikersund Hill, a massive 240-meter high ski jump located in Norway. With great skill and an awe-inspiring maneuver, he performed a high-speed 180-degree turn off the jump and continued skiing backwards down the slope.

The intensity and speed of the descent were exhilarating, as Backe reached speeds of around 100 km/h in the in-run. With focus and precision, he stomped the landing, maintained his balance, and braced himself for the g-force experienced at the bottom of the hill.

The incredible feat was captured on video, showcasing Backe’s remarkable talent and daring spirit. The footage is a testament to his expertise as a skier and his willingness to push the boundaries of what is possible on the slopes.

Anders Backe’s achievement deserves applause and recognition. This remarkable display of skill and courage is a testament to the daring nature of extreme sports enthusiasts. It serves as an inspiration to other skiers and athletes who aspire to push their limits and achieve greatness in their chosen disciplines.

The world of skiing continues to witness extraordinary accomplishments, and Anders Backe’s record-breaking achievement adds another chapter to its history. This feat proves that with dedication, talent, and a fearless mindset, athletes have the power to surpass existing records and reach new heights in their sports.

Congratulations to Anders Backe for his incredible achievement in the world of extreme skiing.

Anders Backe vestigt wereldrecord voor snelste afdaling skiën achteruit

Noorse skiër Anders Backe heeft geschiedenis geschreven door het wereldrecord voor de snelste afdaling skiën achteruit te heroveren. Deze indrukwekkende prestatie komt nadat de Zwitser Elias Ambüehl het vorige record in 2017 had gevestigd.

Backe’s recordpoging vond plaats op de Vikersund-heuvel, een enorme skischans van 240 meter hoog in Noorwegen. Met veel vaardigheid en een adembenemende manoeuvre voerde hij een hoge snelheid 180-graden bocht uit van de schans en skiën achteruit de helling af.

De intensiteit en snelheid van de afdaling waren opwindend, aangezien Backe snelheden tot ongeveer 100 km/u bereikte in de aanloop. Met focus en precisie landde hij, behield zijn balans en maakte zich klaar voor de g-krachten die hij aan de onderkant van de heuvel zou ervaren.

De ongelooflijke prestatie werd op video vastgelegd en toont Backe’s opmerkelijke talent en durf. De beelden getuigen van zijn expertise als skiër en zijn bereidheid om de grenzen van wat mogelijk is op de hellingen te verleggen.

Anders Backe’s prestatie verdient applaus en erkenning. Deze opmerkelijke display van vaardigheid en moed getuigt van de moedige aard van liefhebbers van extreme sporten. Het dient als inspiratie voor andere skiërs en atleten die ernaar streven hun grenzen te verleggen en grootsheid te bereiken in hun gekozen disciplines.

De wereld van het skiën blijft buitengewone prestaties aanschouwen, en Anders Backe’s recordbrekende prestatie voegt weer een hoofdstuk toe aan de geschiedenis ervan. Deze prestatie bewijst dat atleten met toewijding, talent en een onbevreesde mentaliteit de kracht hebben om bestaande records te overtreffen en nieuwe hoogten te bereiken in hun sport.

Gefeliciteerd aan Anders Backe voor zijn ongelooflijke prestatie in de wereld van extreme skiën.

Belangrijke termen:
– Aanloop: Het deel van de skischans waar sporters snelheid opbouwen voordat ze van de schans af springen.
– G-kracht: De versnelling van het lichaam in een bocht of bij versnelling. Dit kan een krachtige druk op het lichaam uitoefenen.
– Skischans: Een helling met een springplatform waar sporters vanaf springen tijdens wedstrijden.

Gerelateerde links:
FIS Ski
Vikersund Hill