Retired Water-Skiing Enthusiasts Form FROGGS Group

In Tellico Village, Tennessee, a retirement community has become home to an unconventional group of thrill-seekers known as FROGGS (Finally Retired Guys and Gals Skiing). This unique water-skiing group consists of retirees ranging from their mid-50s to early 80s, all united by their adventurous spirit.

Founding member Jim Riley, affectionately called the ‘Father FROGG,’ had a simple motivation for creating this group – to find like-minded individuals to ski with after moving to Tellico Village. However, many skeptics believed that their age would hinder their ability to participate in water-skiing.

Undeterred by the doubters, the FROGGS persevered and now boast a total of 19 members, with the oldest participant being 82 years old. Their dedication to defying expectations is especially apparent during their annual Fourth of July celebration. Each year, they challenge themselves to determine how many water skiers can be pulled behind a single boat.

Recently, the FROGGS achieved a new record as eight members successfully water-skied behind a single boat. This impressive feat not only demonstrates their physical prowess but also awakens a youthful spirit within each participant. Mary Beth Price, one of the FROGGS, describes the experience as an invigorating reminder of the wonders of life, making her question whether it’s a miracle that she can perform such a thrilling activity at her age.

With the success of their latest endeavor, the FROGGS are determined to uphold this annual tradition. Their unwavering commitment to embracing adventure and defying limitations serves as an inspiration to both their fellow retirees and individuals of all ages. The FROGGS prove that age is just a number and that one can continue to pursue their passions and conquer new challenges well into their golden years.

In Tellico Village, Tennessee, is een woongemeenschap voor gepensioneerden waar een onconventionele groep avonturiers genaamd FROGGS (Finally Retired Guys and Gals Skiing) zijn thuis heeft gevonden. Deze unieke waterski-groep bestaat uit gepensioneerden in de leeftijd van midden 50 tot begin 80, allen verenigd door hun avontuurlijke spirit.

De oprichter van de groep, Jim Riley, liefkozend ‘Father FROGG’ genoemd, had een simpel motief om deze groep te creëren – hij wilde gelijkgestemde mensen vinden om mee te skiën nadat hij naar Tellico Village verhuisde. Echter, waren er veel sceptici die geloofden dat hun leeftijd hun vermogen om te waterskiën zou belemmeren.

Ondanks de twijfelaars hebben de FROGGS doorgezet en kunnen ze nu 19 leden tellen, waarvan de oudste deelnemer 82 jaar is. Hun toewijding om verwachtingen te overtreffen wordt vooral duidelijk tijdens hun jaarlijkse viering op 4 juli. Elk jaar dagen ze zichzelf uit om te bepalen hoeveel waterskiërs er achter één boot kunnen skiën.

Onlangs vestigden de FROGGS een nieuw record toen acht leden succesvol achter één boot waterskiën. Deze indrukwekkende prestatie toont niet alleen hun fysieke vaardigheid, maar ontwaakt ook een jeugdige spirit binnen elke deelnemer. Mary Beth Price, een van de FROGGS, beschrijft de ervaring als een verkwikkende herinnering aan de wonderen van het leven, waardoor ze zich afvraagt of het een wonder is dat ze op haar leeftijd zo’n opwindende activiteit kan uitvoeren.

Met het succes van hun laatste prestatie zijn de FROGGS vastbesloten om deze jaarlijkse traditie voort te zetten. Hun onwankelbare toewijding om avontuur te omarmen en beperkingen te overwinnen dient als inspiratie voor zowel hun medegepensioneerden als individuen van alle leeftijden. De FROGGS bewijzen dat leeftijd slechts een getal is en dat men tot ver in hun gouden jaren hun passies kunnen volgen en nieuwe uitdagingen kunnen overwinnen.

Belangrijke termen en jargon:
– FROGGS: Acroniem voor Finally Retired Guys and Gals Skiing, een waterski-groep bestaande uit gepensioneerden in Tellico Village, Tennessee.
– Tellico Village: Een woongemeenschap voor gepensioneerden in Tennessee.

Verwante links:
Website van Tellico Village
Tellico Village Kamer van Koophandel