Family Seeks Justice for Paralyzed Daughter in Ski Resort Incident

GRAND JUNCTION, Colo. (KJCT) – In maart 2022 was Annie Miller bijna aan het einde van haar skireis naar Crested Butte Mountain Resort, toen ze nog één keer in de stoeltjeslift wilde stappen. Ze viel ongeveer 9 meter naar beneden vanuit de stoel en raakte verlamd vanaf haar middel nadat haar vader, te midden van een menigte mensen, naar de liftbediende schreeuwde om de lift te stoppen omdat Annie niet veilig in haar stoel zat.

Nu zoekt het gezin gerechtigheid voor het incident vanwege de verwondingen van Annie, en volgens hun advocaat heeft het skiresort niet genoeg gedaan om Annie te beschermen. De zeer controversiële Colorado Ski Safety Act beschermt resorts tegen rechtszaken vanwege het inherente gevaar van skiën zelf, maar heeft een bepaling waarin staat dat er actie kan worden ondernomen vanwege grove nalatigheid of roekeloos, opzettelijk gedrag.

Dat is precies wat de familie Miller en advocaat Bruce Braley proberen te doen. “De wetgever heeft die skigebieden vrijwel immuniteit gegeven voor bijna alles wat er op de pistes gebeurt,” zei Braley. “Maar ze hebben een smalle uitzondering gemaakt voor letsel op personentramways.”

Er staat een zaak gepland voor een juryproces in september over de laatste claim van grove nalatigheid in een rechtszaak die in december 2022 is ingediend.

Het incident heeft de nodige aandacht getrokken en heeft discussie aangewakkerd over de verantwoordelijkheid van skiresorts om de veiligheid van hun gasten te waarborgen. Hoewel de ski-industrie inherent risico met zich meebrengt, verwachten skiliefhebbers toch dat de nodige maatregelen worden genomen om hun veiligheid te waarborgen.

De zaak van Annie Miller heeft een precedent geschapen voor slachtoffers van ski-ongevallen om gerechtigheid te zoeken in situaties waarin skiresorts nalatig hebben gehandeld. Het zou een punctuele aansporing kunnen zijn voor resorts om hun veiligheidsprotocollen te herzien en ervoor te zorgen dat dergelijke ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Het is duidelijk dat er een delicate balans moet worden gevonden tussen avontuurlijke recreatie en zorgen voor de veiligheid van de gasten. Deze zaak benadrukt het belang van adequate veiligheidsmaatregelen en de noodzaak om de verantwoordelijkheid van skiresorts te verduidelijken bij ongevallen die door nalatigheid zijn veroorzaakt.

Hoewel de uitkomst van deze zaak nog onbekend is, ligt de focus nu op een eerlijk proces waarin alle feiten en omstandigheden grondig worden onderzocht. Het is een belangrijke stap in het zoeken naar gerechtigheid voor Annie Miller en mogelijk een katalysator voor verandering in de skiresortindustrie.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat is er gebeurd met Annie Miller tijdens haar skireis naar Crested Butte Mountain Resort?
– Annie Miller viel ongeveer 9 meter naar beneden vanuit de stoeltjeslift en raakte verlamd vanaf haar middel nadat haar vader naar de liftbediende schreeuwde om de lift te stoppen omdat Annie niet veilig in haar stoel zat.

2. Waarom zoekt het gezin gerechtigheid voor het incident?
– Het gezin zoekt gerechtigheid vanwege de verwondingen van Annie en omdat volgens hun advocaat het skiresort niet genoeg heeft gedaan om Annie te beschermen.

3. Beschermt de Colorado Ski Safety Act de skiresorts tegen rechtszaken?
– Ja, de Colorado Ski Safety Act beschermt resorts tegen rechtszaken vanwege het inherente gevaar van skiën zelf. Er is echter een bepaling die stelt dat er actie ondernomen kan worden vanwege grove nalatigheid of roekeloos, opzettelijk gedrag.

4. Wat is de claim van de familie Miller en advocaat Bruce Braley?
– De familie Miller en advocaat Bruce Braley proberen actie te ondernemen vanwege grove nalatigheid van het skiresort.

5. Is er een zaak gepland voor een juryproces?
– Ja, er is een zaak gepland voor een juryproces in september met betrekking tot de claim van grove nalatigheid.

6. Heeft deze zaak invloed op de verantwoordelijkheid van skiresorts om de veiligheid van hun gasten te waarborgen?
– Ja, de zaak van Annie Miller kan een punctuele aansporing zijn voor resorts om hun veiligheidsprotocollen te herzien en ervoor te zorgen dat dergelijke ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Definities:

– Colorado Ski Safety Act: Wet die skiresorts beschermt tegen rechtszaken vanwege het inherente gevaar van skiën, maar een uitzondering maakt voor grove nalatigheid of roekeloos gedrag.
– Grove nalatigheid: Ernstige nalatigheid waarbij een persoon roekeloos of met opzet onzorgvuldig handelt en hierdoor schade of letsel veroorzaakt.

Suggesties voor gerelateerde links:
Website Crested Butte Mountain Resort
Ski safety op Wikipedia