Vail Mountain Plans Ambitious Upgrades to Improve Skiing Experience

Vail Mountain, one of the nation’s largest ski areas, is preparing for a major transformation to enhance the skiing experience for its visitors. In response to the rising standards of megaresorts in the United States, Vail Mountain has recently amended its 2018 Forest Service Master Development Plan (MDP) to prioritize out-of-base movers and high-capacity lifts.

Under the revised plan, Vail Mountain is considering significant upgrades to its lift fleet. The proposed changes include the addition of two eight-place chairlifts, the conversion of four high-speed quads to six-packs, the construction of two new front-side lifts, the expansion of capacity on the Eagle Bahn Gondola, and the replacement of the short Mongolia Bowl platter with a 1,575-vertical-foot high-speed quad.

These ambitious plans aim to improve circulation, alleviate congestion, maximize the utilization of underutilized terrain, and ensure a high-level ski experience for guests. Despite the upgrades, Vail Mountain emphasizes that the goal is not to increase visitation but to maintain a comfortable level of skiers per day and minimize wait times at key lifts.

The proposed changes to Vail Mountain’s frontside and backside are outlined in detailed trailmaps. While these plans are still in the conceptual stage and require approval from the Forest Service, they signify Vail Mountain’s commitment to providing an exceptional skiing experience.

In addition to the lift upgrades, Vail Mountain also plans minor trail additions to improve skier circulation, an expansion of snowmaking coverage by 235 acres, and various facility and restaurant upgrades.

As the flagship resort of Vail Resorts, Vail Mountain holds significant importance within the ski industry. It has played a central role in the skiing experiences of countless skiers and continues to attract a substantial number of visitors.

It remains to be seen how these proposed changes will unfold and what impact they will have on the overall skiing experience at Vail Mountain. However, Vail Mountain’s commitment to maintaining a high-quality experience for its guests is evident in its ambitious plans for improvement.

Vail Mountain, een van de grootste skigebieden van het land, bereidt zich voor op een grote transformatie om de skibeleving voor zijn bezoekers te verbeteren. Als reactie op de stijgende normen van mega-resorts in de Verenigde Staten heeft Vail Mountain onlangs zijn 2018 Forest Service Master Development Plan (MDP) gewijzigd om prioriteit te geven aan verplaatsingen buiten de basis en liften met een grote capaciteit.

Volgens het herziene plan overweegt Vail Mountain aanzienlijke upgrades aan zijn liftvloot. De voorgestelde wijzigingen omvatten de toevoeging van twee achtpersoonsstoeltjesliften, de conversie van vier snelle quads naar zespersoonsliften, de bouw van twee nieuwe liften aan de voorkant, de uitbreiding van de capaciteit van de Eagle Bahn Gondola en de vervanging van de korte platterlift in de Mongolia Bowl door een snelle zespersoonslift met een hoogteverschil van 1575 voet.

Deze ambitieuze plannen hebben als doel de circulatie te verbeteren, congestie te verminderen, het gebruik van onderbenut terrein te maximaliseren en een hoogwaardige skibeleving voor gasten te garanderen. Ondanks de upgrades benadrukt Vail Mountain dat het doel niet is om het aantal bezoekers te vergroten, maar om een comfortabel aantal skiërs per dag te behouden en wachttijden bij belangrijke liften te minimaliseren.

De voorgestelde veranderingen aan de voorkant en achterkant van Vail Mountain worden beschreven in gedetailleerde pisteplattegronden. Hoewel deze plannen nog in het conceptstadium zijn en goedkeuring van de Forest Service vereisen, onderstrepen ze de inzet van Vail Mountain om een buitengewone skibeleving te bieden.

Naast de liftupgrades plant Vail Mountain ook kleine toevoegingen aan de pistes om de circulatie van skiërs te verbeteren, een uitbreiding van de sneeuwproductie met 235 hectare en verschillende faciliteits- en restaurantupgrades.

Als vlaggenschipresort van Vail Resorts heeft Vail Mountain een belangrijke plek in de skibranche. Het heeft een centrale rol gespeeld in de skibelevenissen van talloze skiërs en blijft een aanzienlijk aantal bezoekers aantrekken.

Het moet nog blijken hoe deze voorgestelde veranderingen zich zullen ontvouwen en welke impact ze zullen hebben op de algehele skibeleving op Vail Mountain. De inzet van Vail Mountain om een hoogwaardige ervaring voor zijn gasten te behouden is echter duidelijk zichtbaar in zijn ambitieuze plannen voor verbetering.