Nieuw project steunt gendergelijkheid in Alpine skiën

Het is algemeen bekend dat vrouwen vandaag de dag meer kansen hebben om deel te nemen aan sporten, maar dat ze nog steeds een minderheid vormen als het gaat om coaching of leiderschapsposities. Dit geldt met name voor het alpineskiën, waar vrouwelijke coaches en senior bestuurders nog steeds zeldzaam zijn en waar meisjes zich veel vaker en eerder terugtrekken dan jongens. De Amerikaanse Ski Federatie vormt een uitzondering in een zee van door mannen geleide skifederaties en clubs, laat staan de afwezigheid van vrouwelijke coaches. Ook het vrouwelijke team van Mikaela Shiffrin valt op in deze context.

Het probleem is dat het gebrek aan vrouwelijke coaches zich vertaalt in een gebrek aan rolmodellen voor meisjes, wat bijdraagt aan hun beslissing om met de sport te stoppen. Zij kunnen zichzelf namelijk niet realistisch gezien een toekomst in deze sport voorstellen, waardoor er sprake is van een vicieuze cirkel. Een van de belangrijkste obstakels voor gendergelijkheid in het alpineskiën is de opleiding en werving van coaches. De training voor skileraren en coaches is doorgaans gericht op de technische aspecten van het skiën, waarbij essentiële vaardigheden en kennis die zij in de praktijk moeten leren worden verwaarloosd. Dit leidt echter tot een vorm van co-optie en daarmee tot de instandhouding van de “jongensclub”.

Met de genereuze financiële steun van de Europese Unie is het mogelijk gemaakt om een baanbrekend project te starten dat de genderkloof in het alpineskiën wil overbruggen: Empowering Women in Alpine Skiing, oftewel EWAS. Dit innovatieve initiatief brengt drie prestigieuze Amerikaanse en Europese universiteiten (University of Colorado at Boulder, University of Rome Tor Vergata en Science Research Centre Koper in Slovenië) samen met gelijkgestemde nationale skifederaties en clubs. Door de ontwikkeling van uitgebreide trainingsmodules en waardevolle mogelijkheden voor vaardigheidsontwikkeling versterkt EWAS de coaching- en leiderschapsvaardigheden van vrouwen, met als doel gendergelijkheid te bevorderen in het alpineskiën. Dit zal niet alleen hun kansen op werk in de sport vergroten, maar ook zorgen voor een eerlijkere toegang tot het beroep op basis van verdienste. Belangrijker nog, het zal meisjes voorzien van inspirerende rolmodellen en duidelijke loopbaantrajecten, waardoor hun langdurige betrokkenheid bij de sport wordt gestimuleerd.

Na een zeer drukbezochte en succesvolle conferentie over Wintersport en Klimaatverandering aan de University of Colorado Boulder afgelopen najaar (immers, gendergelijkheid zou geen betekenis hebben in de skisport zonder sneeuw!) is de volgende stap van EWAS om de obstakels die vrouwen tegenkomen bij het coachen of leiden in het alpineskiën beter te onderzoeken en te begrijpen. Vervolgens zullen zij beleidsvoorstellen en beste praktijken uitwerken om gendergelijkheid vanaf de basisniveau tot het internationale niveau te ondersteunen. Het project richt zich op vrouwen die (of waren) coaches en vraagt hen om vijf minuten van hun tijd te besteden aan het beantwoorden van een anonieme vragenlijst. Hoe meer antwoorden het project krijgt, hoe groter de impact van de resultaten zal zijn. De link naar de vragenlijst is hier te vinden.

Voor geïnteresseerden zullen er ook focusgroepen volgen, waarna EWAS van start gaat met het trainingsgedeelte van het project, vanaf deze herfst. Meer informatie over het project en hoe deel te nemen aan de volgende activiteiten van EWAS is te vinden op de website of door contact op te nemen met de projectleider, Dr Federiga Bindi [email protected].

Veelgestelde vragen

1. Wat is het probleem met gendergelijkheid in het alpineskiën?
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd als het gaat om coaching en leiderschapsposities in het alpineskiën. Dit gebrek aan vrouwelijke coaches en rolmodellen draagt bij aan het feit dat meisjes eerder stoppen met de sport.

2. Hoe draagt gebrek aan vrouwelijke coaches bij aan het stoppen van meisjes met de sport?
Zonder vrouwelijke coaches kunnen meisjes zichzelf geen toekomst in de sport voorstellen, waardoor ze de sport uiteindelijk opgeven. Dit creëert een vicieuze cirkel waarin het gebrek aan rolmodellen bijdraagt aan het gebrek aan vrouwelijke coaches.

3. Wat is het EWAS-project?
Het EWAS-project, Empowering Women in Alpine Skiing, is een baanbrekend initiatief dat tot doel heeft de genderkloof in het alpineskiën te overbruggen. Het brengt universiteiten, nationale skifederaties en clubs samen om de coaching- en leiderschapsvaardigheden van vrouwen te versterken en gendergelijkheid te bevorderen.

4. Welke universiteiten zijn betrokken bij het EWAS-project?
Het EWAS-project wordt uitgevoerd door de University of Colorado at Boulder, University of Rome Tor Vergata en Science Research Centre Koper in Slovenië.

5. Hoe wil het EWAS-project gendergelijkheid bevorderen?
Door de ontwikkeling van trainingsmodules en vaardigheidsontwikkeling wil het EWAS-project de coaching- en leiderschapsvaardigheden van vrouwen verbeteren. Hierdoor krijgen vrouwen meer kansen op werk in de sport en wordt er gezorgd voor een eerlijkere toegang tot het beroep op basis van verdienste.

6. Wat hoopt het EWAS-project te bereiken voor meisjes in de sport?
Het EWAS-project wil meisjes voorzien van inspirerende rolmodellen en duidelijke loopbaantrajecten, waardoor hun langdurige betrokkenheid bij de sport wordt gestimuleerd.

7. Hoe kun je deelnemen aan het EWAS-project?
Meer informatie over het project en hoe deel te nemen aan de activiteiten van het EWAS-project is te vinden op de website of door contact op te nemen met de projectleider via e-mail: [email protected].

Definities

Alpineskiën: Een vorm van skiën waarbij gebruik wordt gemaakt van lange, smalle ski’s en waarbij skiërs afdalen op steile hellingen.

Gendergelijkheid: Het concept waarbij mannen en vrouwen gelijke kansen en rechten hebben in alle aspecten van het leven, waaronder sport.

Jongensclub: Een informele term die verwijst naar een groep mensen, in dit geval voornamelijk mannen, die de macht en invloed hebben in een bepaalde context en weinig ruimte bieden voor deelname van vrouwen.

Co-optie: Het proces waarin bepaalde groepen of individuen de controle nemen over een systeem, organisatie of gemeenschap en de bestaande machtsstructuren in stand houden en versterken.

Links

Voor meer informatie over het EWAS-project en hoe deel te nemen, bezoek de EWAS-website.