Pequot Lakes Senior Calia Chaney Leads Brainerd Warrior Girls Alpine Ski Team to State Qualifying Spot

Pequot Lakes Senior Calia Chaney proved her skills on the slopes as she led the Brainerd Warrior girls alpine ski team to a second-place finish in the Section 5 Championship. Chaney’s impressive time of 1:02.92 secured a qualifying spot at the state meet, which will be held on February 13th at Giants Ridge in Biwabik.

Chaney’s determination and aggressive approach on the second run allowed her to secure the fourth-fastest time at 31.09. This will mark her fourth state trip for skiing, a testament to her experience and skill in the sport.

Joining Chaney at the state meet will be Pequot Lakes Senior Lauren Kalenberg, who finished ninth with a time of 1:03.79. Kalenberg expressed her excitement to return to the state meet, especially after a car accident last year prevented her from advancing. She emphasized the importance of confidence and positivity in achieving success on the hill.

Head coach Jim Ruttger commended the overall team effort, with Piper Grillo also making her first state appearance and finishing 13th. Ruttger was particularly impressed with Sophia Blanck’s performance, as she moved from 26th place after the first run to 14th place after the second run.

Although the team knew they wouldn’t be able to surpass Minnetonka, they were focused on securing a second-place finish. Ruttger acknowledged the team’s chance for success and emphasized the need for each skier to perform at their best.

In conclusion, Chaney’s leadership and the strong performances of the Brainerd Warrior girls alpine ski team have earned them a qualifying spot at the state meet, showcasing their talent and dedication to the sport.

Pequot Lakes Senior Calia Chaney liet haar vaardigheden op de hellingen zien terwijl ze het Brainerd Warrior meisjes alpineski-team naar een tweede plaats leidde in het Section 5 Championship. Chaney’s indrukwekkende tijd van 1:02.92 verzekerde haar van een kwalificatie voor de staatwedstrijd, die op 13 februari zal plaatsvinden op Giants Ridge in Biwabik.

Chaney’s vastberadenheid en agressieve aanpak in de tweede run stelden haar in staat om de vierde snelste tijd van 31.09 neer te zetten. Dit zal haar vierde deelname aan het staatskampioenschap zijn, een bewijs van haar ervaring en vaardigheid in de sport.

Samen met Chaney zal Pequot Lakes Senior Lauren Kalenberg deelnemen aan de staatswedstrijd. Zij eindigde op de negende plaats met een tijd van 1:03.79. Kalenberg uitte haar enthousiasme om terug te keren naar de staatswedstrijd, vooral nadat ze vorig jaar niet kon deelnemen vanwege een auto-ongeluk. Ze benadrukte het belang van zelfvertrouwen en positiviteit bij het behalen van succes op de helling.

Hoofdcoach Jim Ruttger prees de algehele teaminspanning, waarbij Piper Grillo ook haar eerste deelname aan de staatwedstrijd maakte en op de 13e plaats eindigde. Ruttger was vooral onder de indruk van de prestatie van Sophia Blanck, die van de 26e plaats na de eerste run naar de 14e plaats ging na de tweede run.

Hoewel het team wist dat ze Minnetonka niet konden overtreffen, waren ze gericht op het veiligstellen van een tweede plaats. Ruttger erkende de kans op succes van het team en benadrukte de noodzaak voor elke skiër om op hun best te presteren.

Ter afsluiting hebben de leiderschap van Chaney en de sterke prestaties van het Brainerd Warrior meisjes alpineski-team hen een kwalificatieplek op de staatswedstrijd opgeleverd, waarbij ze hun talent en toewijding aan de sport hebben laten zien.

Veelgestelde vragen:
1. Wat is het Section 5 Championship?
Het Section 5 Championship is een alpineski-wedstrijd voor meisjes in dit specifieke competitiegebied.

2. Wanneer vindt de staatwedstrijd plaats?
De staatwedstrijd vindt plaats op 13 februari op Giants Ridge in Biwabik.

3. Wie heeft zich gekwalificeerd voor de staatwedstrijd?
Calia Chaney en Lauren Kalenberg van het Brainerd Warrior meisjes alpineski-team hebben zich gekwalificeerd voor de staatwedstrijd.

4. Hoeveel keer heeft Calia Chaney in het verleden deelgenomen aan de staatwedstrijd?
Dit zal de vierde keer zijn dat Calia Chaney deelneemt aan de staatwedstrijd voor alpineskiën.

5. Heeft het team de ambitie om Minnetonka te verslaan?
Het team wist dat het Minnetonka niet kon overtreffen, maar ze waren gericht op het veiligstellen van een tweede plaats in het Section 5 Championship.

Handige links:
Website van Giants Ridge
Brainerd Warrior meisjes alpineski-team