Wyoming Nonprofit Ski Area Makes Skiing Accessible to Youth

The Antelope Butte Ski Area and Foundation in Wyoming has taken a groundbreaking step towards growing the sport of skiing and supporting young skiers and riders. In an effort to make skiing more accessible, the ski area has announced that season passes for the 2024/25 season will be free for anyone under 18 years old at the time of purchase. This offer aims to provide thousands of kids with the opportunity to experience and enjoy skiing and riding.

The decision to offer free passes for young skiers is in line with the Antelope Butte mission, which is focused on providing affordable and accessible mountain recreation, training, and educational opportunities for youth and beginners. By making skiing more accessible to the younger generation, the ski area hopes to encourage more kids to get involved in the sport and experience the joy of skiing.

While the passes for those above 18 years old will have a simplified pricing structure, starting at $299 and increasing to $399 and $499 at later dates, the under-18 passes will remain free at each price tier. Additionally, the ski area will offer a payment plan for all purchases to make it even more convenient for individuals to obtain their passes.

During the pass-sale process, individuals will also have the opportunity to make donations to the Antelope Butte Foundation. The foundation, a 501(c)(3) organization, uses these donations to support its mission and provide further assistance to youth and the local community. Donations exceeding $500 can be divided into six equal payments, making it easier for individuals to contribute.

The Antelope Butte ski area aims to prioritize supporting youth and the community over expanding its facilities. By lowering the price barrier and providing free passes to young skiers, the ski area hopes to encourage more people to participate in skiing and riding. This initiative is a testament to the ski area’s commitment to growing the sport and providing opportunities for all.

Antelope Butte Ski Area en Foundation in Wyoming heeft een baanbrekende stap gezet om de sport van skiën te laten groeien en jonge skiërs en snowboarders te ondersteunen. In een poging om skiën toegankelijker te maken, heeft het skigebied aangekondigd dat seizoenspassen voor het seizoen 2024/25 gratis zullen zijn voor iedereen jonger dan 18 jaar op het moment van aankoop. Deze aanbieding heeft als doel om duizenden kinderen de mogelijkheid te bieden om te genieten van skiën en snowboarden.

De beslissing om gratis passen aan te bieden voor jonge skiërs is in lijn met de missie van Antelope Butte, die gericht is op het bieden van betaalbare en toegankelijke bergrecreatie, training en educatieve mogelijkheden voor jongeren en beginners. Door skiën toegankelijker te maken voor de jongere generatie hoopt het skigebied meer kinderen aan te moedigen om betrokken te raken bij de sport en de vreugde van het skiën te ervaren.

Terwijl de passen voor personen boven de 18 jaar een vereenvoudigde prijsstructuur zullen hebben, beginnend bij $299 en stijgend naar $399 en $499 op latere data, blijven de passen voor jongeren onder de 18 jaar gratis op elk prijsniveau. Bovendien biedt het skigebied een betalingsplan aan voor alle aankopen om het nog handiger te maken voor individuen om hun passen te verkrijgen.

Tijdens het verkoopproces van de passen krijgen individuen ook de mogelijkheid om donaties te doen aan de Antelope Butte Foundation. De stichting, een 501 (c) (3) organisatie, gebruikt deze donaties om haar missie te ondersteunen en verdere hulp te bieden aan jongeren en de lokale gemeenschap. Donaties van meer dan $500 kunnen worden verdeeld in zes gelijke betalingen, waardoor het voor individuen gemakkelijker wordt om bij te dragen.

Het Antelope Butte skigebied streeft ernaar om de jeugd en de gemeenschap te ondersteunen in plaats van haar faciliteiten uit te breiden. Door de prijsdrempel te verlagen en gratis passen aan te bieden aan jonge skiërs, hoopt het skigebied dat meer mensen gaan deelnemen aan skiën en snowboarden. Deze initiatieven getuigen van het streven van het skigebied om de sport te laten groeien en kansen te bieden aan iedereen.

Belangrijke termen en jargon:
– Season passes: seizoenspassen
– Accessibility: toegankelijkheid
– Mission: missie
– Youth: jongeren
– Beginners: beginners
– Price tier: prijscategorie
– Payment plan: betalingsplan
– Donations: donaties
– 501(c)(3) organization: een non-profit organisatie die gekwalificeerd is voor belastingvrijstelling onder sectie 501(c)(3) van de Amerikaanse belastingwetgeving

Suggested related links:
Antelope Butte Foundation – Officiële website van de Antelope Butte Foundation met informatie over hun missie en het bieden van ondersteuning aan de gemeenschap
Antelope Butte Ski Area – Officiële website van Antelope Butte Ski Area met meer informatie over het skigebied en de beschikbare faciliteiten